วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ สถานศึกษาดี ผู้เรียนดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่สากลบนความพอเพียง เคียงคู่ผู้ปกครองและชุมชน
ปรัชญาของโรงเรียน โยคา เว ชายเต ภูมิ   ปัญญาย่อมเกิด เพราะการฝึกฝน
คำขวัญ วินัยดี  มีวิชา กีฬาเด่น  เป็นโรงเรียนของชุมชน
คติธรรม การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต
อักษรย่อ ท.ลพ  2
ท = เทศบาลเมืองลำพูน
ลพ.2 = โรงเรียนเทศบาลเมืองลำพูน แห่งที่ 2
สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน และ สีเหลือง